EVEN VOORSTELLEN

HET DAGELIJKS BESTUUR

Op 20 augustus 2015 is Stichting Dierennoodhulp West Nederland opgericht. Wij zijn geen commerciële instelling. Voor onze financiering zijn wij volledig afhankelijk van opbrengsten uit gereden ritten, donaties. giften en legaten.
Onze vrijwilligers zijn voor u en het welzijn van uw dier beschikbaar. Ook voor alle wilde dieren en zeezoogdieren in de regio. Zeven dagen in de week en 24 uur per dag. Ons werkgebied is Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Midden Delfland en een gedeelte van het Westland. Voor de zeezoogdieren is ons werkgebied de havens binnen het Botlekgebied, de oevers van de Waterweg en de kust bij Hoek van Holland.

Het bestuur van Stichting Dierennoodhulp West Nederland is onbezoldigd en bestaat uit:

Voorzitter: John Stout (links)
Penningmeester: Coby van der Vaart (midden)
Secretaris: Kees Zeeman (rechts)
Plv. penningmeester Syreetha v.d. Bogert
Plv. secretaris en webmaster Michel Nijhuis

DOEL VAN DE STICHTING
Het geven van de eerste noodzakelijke zorg aan dieren, die hulpbehoevend worden aangetroffen. Wij vervoeren onbeheerde, gevonden, zieke, gewonde, gebrekkige of overleden dieren. Zowel verzorgingsdieren, als in het wild levende dieren. Al dan niet in aanwezigheid van de eigenaar, of verzorger, vervoeren wij de dieren naar de gewenste, vereiste of noodzakelijke bestemming. In casu een dierenasiel, een daartoe geëigend opvangcentrum, een dierenarts of soortgelijke bestemming.

Wij rijden voor elk dier in nood. Daarnaast zijn wij breed inzetbaar. Denk aan het vervoer van huisdieren en diereneigenaren naar de dierenarts of crematorium. Tegen betaling rijdt de dierenambulance naar iedere gewenste bestemming in Nederland.

Hier kunt u het Beleidsplan 2018 – 2023 downloaden

Hier kunt u het Jaarverslag 2020 downloaden

Hier kunt u de Jaarrekening 2020 downloaden

Hier kunt u het Jaarverslag 2021, inclusief Jaarrekening 2021 downloaden

Hier kunt u het Jaarverslag 2022, inclusief Jaarrekening 2022 downloaden

Hier kunt u het Beleidsplan 2023 – 2026 downloaden

Hier kunt u het Jaarverslag 2023, inclusief Jaarrekening 2023 downloaden

 

Weergaven: 0

Reacties zijn gesloten.