ACTIEDAG IN SOESTERBERG

Naast al onze werkzaamheden, ten gunste van het welzijn van het dier in onze regio, moeten wij soms ook actie voeren om voor onze en de belangen van het dier op te komen. Vrijdag 19 januari 2018 was er een congres in het Officierscasino te Soesterberg, waar betrokken ministeries een overleg hadden met vertegenwoordigers van de Dierenbescherming en gemeenten. Stichting Dierenlot en diverse dierenorganisaties, die de beschikking hebben over een dierenambulance van Dierenlot, hadden zich ook voor dit congres opgegeven. Zij wilden hier graag bij zijn, omdat er onderwerpen werden besproken die, met betrekking tot dierenwelzijn, op lokaal niveau van groot belang zijn. Ook Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland had een verzoek ingediend om aan dit congres deel te nemen. Helaas kregen wij schriftelijk medegedeeld dat dat niet de bedoeling was. Ons verzoek werd afgewezen. Alleen ambtenaren van het ministerie, de gemeenten en vertegenwoordigers van Dierenbescherming werden toegelaten.
Een woordvoerder van Dierenlot en de Dierenambulances zei dat dat voelde alsof het ministerie van economische zaken praat met Shell. Alsof de slager zijn eigen vlees keurt.
Dierenlot wordt echter zwaar onderschat. In vergelijking met Dierenbescherming, is bijvoorbeeld het aantal dierenambulances van Dierenlot vele malen groter dan van de Dierenbescherming. Landelijk gezien is de verhouding ongeveer 155 dierenambulances van Dierenlot, tegenover 30 van Dierenbescherming. Het aantal onafhankelijke dierenorganisaties, aangesloten bij Dierenlot, zijn 115 stuks, tegenover 23 aangesloten bij de Dierenbescherming. Gezien deze getallen hadden Dierenlot en ambulancediensten op dit congres aanwezig moeten zijn. Een groot deel van dierenwelzijn is op deze manier uitgeschakeld geweest. Men heeft dus een goede kans laten liggen.
De kleine organisaties, aangesloten bij Dierenlot, zijn regionaal van groot belang. Voorkomen moet worden dat deze organisaties, door de kosten die zij moeten maken, in financiële problemen komen. En daardoor voor de dieren en de bewoners in de regio verloren dreigen te gaan. Over het regionale belang en het voorkomen van geldgebrek wilden wij op dit congres in overleg gaan.
Ondanks dat wij niet welkom waren, zijn toch een aantal actievoerders richting Soesterberg vertrokken. Ook één van onze dierenambulances van Dierennoodhulp West Nederland was aanwezig in Soesterberg. De actievoerders waren er alleen maar aanwezig en wilden gezien worden door de deelnemers. Wij houden niet van harde acties. Enkel door onze aanwezigheid wilden wij laten weten dat wij een heel belangrijke rol vervullen als het om dierenwelzijn gaat. Een rol, die het verdient om gewaardeerd te worden, in plaats van geweerd te worden op het congres.

 

Hits: 657

HET GROTE BELANG VAN LOKALE DIERENAMBULANCES VOOR DIER ÉN MENS

Dierenwelzijn is een zorg van de gemeente en dient zoveel mogelijk binnen de gemeente te worden opgelost. Individuele dieren zijn gebaat bij een fijnmazig netwerk van dierenhulpverlening, zowel wat betreft de opvang, als het vervoer. Alleen op deze manier kunnen dieren snel en efficiënt geholpen worden.

REACTIETIJD BIJ MELDINGEN
Wij als Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland zijn per definitie sneller ter plaatse. Wij opereren in Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Midden Delfland en een gedeelte van het Westland. Wij kennen de lokale situatie beter dan een landelijke organisatie.

DIEREN EN ONNODIG TRANSPORT
Hoe meer er wordt gesleept met een dier, hoe minder goed is dat voor het welzijn van het dier. Ieder vervoer veroorzaakt stress en angst. Het is dus van belang om het vervoer zo kort mogelijk te houden. Een opvang in de buurt geeft bovendien een grotere kans op het terugvinden door het baasje. Wij vervoeren het dier zo kort mogelijk richting een verantwoorde opvang in de regio.

DIEREN EN ADOPTIE
Hoe verder de opvanglocatie, hoe minder de kans dat een potentiële eigenaar en het asieldier met elkaar kennismaken.

DIEREN EN (OP)HOKKEN
Het verzamelen van veel dieren in grootschalige centra zal eerder tot uitbraak van ziektes, verwaarlozing of vereenzaming leiden. Simpelweg omdat de mankracht ontbreekt voor sociale interactie. En doordat de druk op het welzijn groter is door de grotere groepen. Het vermindert herplaatsing, genezing en leidt tot meer euthanasie.

PAPIER IS GEEN PRAKTIJK
Alhoewel het lijkt alsof het op papier is geregeld, zoals 24/7 bereikbaarheid en uitrukken, is dit geen enkele waarborg voor praktische uitvoering ervan. Er zijn bijvoorbeeld dierenambulancediensten, die niet meer komen voor wilde vogeltjes. Die moet u dan zelf maar brengen bij een vogelopvang. Wij kiezen voor het welzijn van elk dier. En kijken niet naar de kosten. U betaalt alleen vervoerskosten voor uw eigen huisdier. Een wild dier halen wij gratis bij u op.

KEURMERKEN ZEGGEN NIET ALLES
Alle vrijwilligers van onze lokale Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland zorgen met hart en ziel voor gevonden dieren. Het welzijn van het dier staat boven alles. Een keurmerk leidt niet tot beter vervoer. Hooguit tot meer bewustwording. Keurmerken mogen niet kleinschalig lokaal vervoer van hulpbehoevende dieren onmogelijk maken. Bovendien is de feitelijke zorg voor dieren meer een sociale vaardigheid dan een wetenschappelijke. Een vrijwillige gift is natuurlijk altijd welkom.

GOEDKOOP IS DUURKOOP
De gemeente hoort rekening te houden met een reële vergoeding voor het vervoer van gevonden dieren. Indien de gemeente de lokale Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland overslaat, dan houdt de Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland op te bestaan door een gebrek aan inkomsten. Dan is er geen keuze meer en geen weg terug, indien later alsnog de prijzen  eenzijdig verhoogd worden.

VRIJWILLIGERS EN DIERENWELZIJN
Zonder lokale vestiging en activiteiten is er minder lokale betrokkenheid, minder vrijwilligers en minder lokale kennis. Uiteindelijk leidt dat tot verlies van maatschappelijk draagvlak en hogere kosten.

PARTICIPATIE BIJ LOKAAL DIERENVERVOER
Dierenvervoer draait om vrijwilligers. Vaak mensen, die hiermee een zinvolle dagbesteding (kunnen) hebben. Deze mensen zijn welkom en actief en ook zeer nuttig voor de samenleving. Een letterlijk grote(re) afstand maakt dat ze afhaken of afvallen.

FEITEN EN CIJFERS

DIERENAMBULANCE Aantal organisatie Aantal auto’s Keurmerk
Onafhankelijk 115 155 104
Dierenbescherming 231 302 83
TOTAAL 138 185 112

1. Van de site DB 12/10/2017.
2. Schatting analoog onderzoek “feiten en cijfers gezelschapsdierensector 2015” van HAS en UVU.
3. Telling site dierkeur gecombineerd met site genoemde DA’s.

DIERENASIEL Aantal Keurmerk
Onafhankelijk 64 1
Dierenbescherming 30 4
TOTAAL 94 5
WILDOPVANG Aantal Keurmerk
Onafhankelijk 53 0
Dierenbescherming 21 0
TOTAAL 55 0

1. Bron jvs DB 1016, blz. 13, 1 egelopvang, 1 vogelopvang

Stichting Dierenlot is een onafhankelijke stichting zonder eigen opvangen en ambulancevervoer. Wel heeft Dierenlot 300 lokale dierenwelzijnsorganisaties als beneficiant en stellen inmiddels ruim 150 hulpvoertuigen ter beschikking.

INDIEN GEWENST KAN DE GEMEENTE CONTACT OPNEMEN MET
ONS LOKET DIERENWELZIJN.
HET LOKET IS BEREIKBAAR ONDER 0183-563912 VOOR
EEN ONAFHANKELIJKE BLIK OP LOKAAL DIERENWELZIJN. 

 

Hits: 1273

VREEMDE KOSTGANGERS IN HET WESTLAND

 

Laatst kregen wij wel een heel bijzondere melding. Iemand uit het Westland belde dat hij een ibis tussen zijn kassen had gesignaleerd. En dat deze ibis waarschijnlijk in nood verkeerde. Wij dachten in eerste instantie dat het wel een reiger of houtsnip zou zijn. Er werd medegedeeld dat de vogel in nood was. Daarom zijn wij toch maar richting “Glazenstad” gereden om poolshoogte te nemen. Tot onze verbazing bleek daar inderdaad een Indische witte ibis te lopen. Deze vogel wordt ook wel zwartkopibis genoemd. Verrast namen wij contact op met Diergaarde Blijdorp om te informeren of er daar misschien een Indische witte ibis ontsnapt was. Wij werden direct doorverbonden met de vogelafdeling van de dierentuin.
“Missen jullie misschien een heilig ibis?”
“Nee mevrouw. Wij hebben alleen rode ibissen. Maar waar heeft u hem gezien dan?”
“In het Westland tussen de kassen.”
“Oh, er schijnt daar een kleine kolonie te zitten van deze bijzondere vogels.”
“Niets mee doen dus?”
“Nee, gewoon met rust laten. Deze vogels kunnen zich daar prima handhaven”
Omdat dit toch wel een aparte melding was, hebben wij op internet wat informatie over deze vogel gezocht. We willen wel eens weten welk vlees we in de kuip hebben.

De heilige ibis behoort tot de familie van vogels van de ooievaarachtigen. De heilige ibis komt voor in een groot gebied in Azië van India tot Japan. De populatie gaat achteruit door drooglegging van moerassen, andere vorming tot landbouwgebied, jacht, verstoring en het verzamelen van eieren en nestjongen. Daarom staat deze ibis op de Rode Lijst van de IUCN.
De heilige ibis staat ook op de Europese lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. De heilige ibis is een niet-beschermde uitheemse soort. De soort geniet geen bescherming op grond van de Europese Vogelrichtlijn en de Nederlandse Wet natuurbescherming. Omdat de soort niet van nature in het wild voorkomt in de Europese Unie. Het gaat om uitheemse dieren die door de mens zijn geïntroduceerd buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied. En zich in de vrije natuur hebben weten te handhaven en voortplanten.
Wellicht zitten deze ibissen in het Westland, omdat het licht is in combinatie met de warmte van de kassen. Mede door de vele sloten en vaarten zorgt dat voor een “natuurlijk” omgeving.

Hits: 677