BEZOEK VAN GROEN LINKS MAASSLUIS

Op 22 augustus zijn de fractievoorzitter Raoul Kleijwegt en steunraadslid Renate Fiege van GroenLinks Maassluis bij ons op bezoek geweest. Wij hebben gesproken over ons werk en ons materiaal laten zien, waarmee wij werken. Een belangrijk onderdeel van dit gesprek was de wijze van financiering. Wij krijgen van geen enkele gemeente gestructureerd een vergoeding voor al ons werk wat wij in het belang voor de gemeenten doen. Wij zijn wel zeer blij met de gemeente Maassluis, die ons eenmalig een gift heeft gegeven van € 1000,00. Gemeente Maassluis is de enige gemeente die een blijk van waardering heeft gegeven. Maar wij willen het liefst een jaarlijkse regeling treffen met alle gemeenten binnen ons werkgebied, zoals wel met de Dierenbescherming is afgesproken.
Dierenbescherming doet echter niet waarvoor zij betaald wordt. Terwijl wij dan voor het werk dat blijft liggen opdraaien. Dat ervaren wij als oneerlijk en onacceptabel. Al het werk brengt kosten met zich mee. Het werk neemt alleen maar toe. Als dit niet verandert, zal dat in financiële zin ons voortbestaan in gevaar brengen. GroenLinks Maassluis is op de hoogte van deze situatie en zal proberen voor ons een lans te breken. Ook burgemeester Haan en de fractieleden van het CDA weten hiervan. Ook zij spannen zich in om voor ons een oplossing te vinden. Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat afspraken hierover regionaal worden afgesproken met de gemeenten Vlaardingen en Midden-Delfland.

Weergaven: 0