HET GROTE BELANG VAN LOKALE DIERENAMBULANCES VOOR DIER ÉN MENS

Dierenwelzijn is een zorg van de gemeente en dient zoveel mogelijk binnen de gemeente te worden opgelost. Individuele dieren zijn gebaat bij een fijnmazig netwerk van dierenhulpverlening, zowel wat betreft de opvang, als het vervoer. Alleen op deze manier kunnen dieren snel en efficiënt geholpen worden.

REACTIETIJD BIJ MELDINGEN
Wij als Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland zijn per definitie sneller ter plaatse. Wij opereren in Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Midden Delfland en een gedeelte van het Westland. Wij kennen de lokale situatie beter dan een landelijke organisatie.

DIEREN EN ONNODIG TRANSPORT
Hoe meer er wordt gesleept met een dier, hoe minder goed is dat voor het welzijn van het dier. Ieder vervoer veroorzaakt stress en angst. Het is dus van belang om het vervoer zo kort mogelijk te houden. Een opvang in de buurt geeft bovendien een grotere kans op het terugvinden door het baasje. Wij vervoeren het dier zo kort mogelijk richting een verantwoorde opvang in de regio.

DIEREN EN ADOPTIE
Hoe verder de opvanglocatie, hoe minder de kans dat een potentiële eigenaar en het asieldier met elkaar kennismaken.

DIEREN EN (OP)HOKKEN
Het verzamelen van veel dieren in grootschalige centra zal eerder tot uitbraak van ziektes, verwaarlozing of vereenzaming leiden. Simpelweg omdat de mankracht ontbreekt voor sociale interactie. En doordat de druk op het welzijn groter is door de grotere groepen. Het vermindert herplaatsing, genezing en leidt tot meer euthanasie.

PAPIER IS GEEN PRAKTIJK
Alhoewel het lijkt alsof het op papier is geregeld, zoals 24/7 bereikbaarheid en uitrukken, is dit geen enkele waarborg voor praktische uitvoering ervan. Er zijn bijvoorbeeld dierenambulancediensten, die niet meer komen voor wilde vogeltjes. Die moet u dan zelf maar brengen bij een vogelopvang. Wij kiezen voor het welzijn van elk dier. En kijken niet naar de kosten. U betaalt alleen vervoerskosten voor uw eigen huisdier. Een wild dier halen wij gratis bij u op.

KEURMERKEN ZEGGEN NIET ALLES
Alle vrijwilligers van onze lokale Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland zorgen met hart en ziel voor gevonden dieren. Het welzijn van het dier staat boven alles. Een keurmerk leidt niet tot beter vervoer. Hooguit tot meer bewustwording. Keurmerken mogen niet kleinschalig lokaal vervoer van hulpbehoevende dieren onmogelijk maken. Bovendien is de feitelijke zorg voor dieren meer een sociale vaardigheid dan een wetenschappelijke. Een vrijwillige gift is natuurlijk altijd welkom.

GOEDKOOP IS DUURKOOP
De gemeente hoort rekening te houden met een reële vergoeding voor het vervoer van gevonden dieren. Indien de gemeente de lokale Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland overslaat, dan houdt de Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland op te bestaan door een gebrek aan inkomsten. Dan is er geen keuze meer en geen weg terug, indien later alsnog de prijzen  eenzijdig verhoogd worden.

VRIJWILLIGERS EN DIERENWELZIJN
Zonder lokale vestiging en activiteiten is er minder lokale betrokkenheid, minder vrijwilligers en minder lokale kennis. Uiteindelijk leidt dat tot verlies van maatschappelijk draagvlak en hogere kosten.

PARTICIPATIE BIJ LOKAAL DIERENVERVOER
Dierenvervoer draait om vrijwilligers. Vaak mensen, die hiermee een zinvolle dagbesteding (kunnen) hebben. Deze mensen zijn welkom en actief en ook zeer nuttig voor de samenleving. Een letterlijk grote(re) afstand maakt dat ze afhaken of afvallen.

FEITEN EN CIJFERS

DIERENAMBULANCE Aantal organisatie Aantal auto’s Keurmerk
Onafhankelijk 115 155 104
Dierenbescherming 231 302 83
TOTAAL 138 185 112

1. Van de site DB 12/10/2017.
2. Schatting analoog onderzoek “feiten en cijfers gezelschapsdierensector 2015” van HAS en UVU.
3. Telling site dierkeur gecombineerd met site genoemde DA’s.

DIERENASIEL Aantal Keurmerk
Onafhankelijk 64 1
Dierenbescherming 30 4
TOTAAL 94 5
WILDOPVANG Aantal Keurmerk
Onafhankelijk 53 0
Dierenbescherming 21 0
TOTAAL 55 0

1. Bron jvs DB 1016, blz. 13, 1 egelopvang, 1 vogelopvang

Stichting Dierenlot is een onafhankelijke stichting zonder eigen opvangen en ambulancevervoer. Wel heeft Dierenlot 300 lokale dierenwelzijnsorganisaties als beneficiant en stellen inmiddels ruim 150 hulpvoertuigen ter beschikking.

INDIEN GEWENST KAN DE GEMEENTE CONTACT OPNEMEN MET
ONS LOKET DIERENWELZIJN.
HET LOKET IS BEREIKBAAR ONDER 0183-563912 VOOR
EEN ONAFHANKELIJKE BLIK OP LOKAAL DIERENWELZIJN. 

 

Hits: 1293

Landelijke bijeenkomst dierenhulpverlening

dierenlotdag

Zaterdag 16 april jl. zijn wij met onze 3 dierenambulances van Stichting Dierennoodhulp West Nederland afgereisd naar Gorinchem om de landelijke bijeenkomst dierenhulpverlening bij te wonen van Stichting Dierenlot. Zoals ieder halfjaar wederom een groot spektakel.  Onze ambulances zijn weer volledig nagekeken en de zomerbanden zitten er weer onder. Ook werden er weer leuke workshops gegeven waar wij uiteraarddierenlotdag 1 gebruik van hebben gemaakt.

Tijdens de lunchpauze werden wij op het podium geroepen. Tot onze grote verbazing kregen wij een cheque uitgereikt door de directeuren van de stichting uit handen van Lenie ‘t Hart van maar liefst € 5.000 euro!! Dit enorme bedrag gaan wij uiteraard gebruiken om een eigen onderkomen te realiseren. Hou onze website in de gaten om te te volgen hoe dit gaat verlopen.

Hits: 318

Vlaggenparade

12728771_669366576536035_7087936453910660157_nVan 8 tot 29 februari 2016 hangen op de Boompjes in Rotterdam, naast de Erasmusbrug 40 grote baniervlaggen van Stichting DierenLot om ook op deze manier aandacht te vragen voor dieren in nood in Nederland. Op 9 februari 2016 was de officiële opening van de DierenLot Vlaggenparade met het hijsen van de hoofdmast. Dit werd gedaan door Lenie ‘t Hart en de beide directeuren van Stichting DierenLot. Ook wij waren hierbij aanwezig met onze dierenambulance. Wat een geweldig initiatief!! Stichting Dierenlot is heel dankbaar voor de mogelijkheid die Stichting Vlaggenparade hen geboden heeft om zo duidelijk zichtbaar te zijn in Rotterdam!

Hits: 280

Kleding inzameling voor stichting dierenlot

Het inzamelen van oude kleding, textiel en schoenen is een klein gebaar, maar veel waard voor dieren in nood in Nederland.

Al uw kleding, textiel en schoenen die u niet meer nodig heeft, ontvangen wij graag voor hulp aan dieren in nood! De, gebruikte, kleding, textiel en schoenen mogen kapot zijn, maar wel graag schoon en in dichtgebonden zakken. Dekbedden, kussens, matrassen enz. kunnen we helaas niet gebruiken. Alle kleding, textiel en schoenen worden vervolgens door ons verzameld en gesorteerd en daarna verkocht. Deels als 2e hands kleding en anders voor recycling. Handdoeken en badlakens zijn natuurlijk altijd zeer nuttig voor ieder dierenhulpcentrum en daar kunnen we er ook geen genoeg van krijgen! Deze graag apart aanbieden.100% van de netto opbrengst is voor de dierenhulporganisatie die bij het inzamelpunt genoemd staat!

de kliko’s bij ons in de regio staan bij:

Dierenkliniek Zwarte Zee, Zwarte Zee 30 Maassluis
Brasserie de Lantaern, Anna de Vrieskade Maassluis
Dierenkliniek Kindermans, van Hogendorplaan 24 Vlaardingen
Gelisssen tabaksspeciaalzaak, Loper 82 Vlaardingen
Faunaland, Billitonlaan 80 Vlaardingen
Firma J. Pronk Korte Kruisweg 64 Maasdijk

Kunt u uw “oude” kleding niet zelf inleveren op bovenstaande adressen?
Bel Dierennoodhulp West Nederland op 06-38456224 dan komen wij de
kleding bij u ophalen.

Hits: 895