EVEN VOORSTELLEN


Op 20 augustus 2015 is Stichting Dierennoodhulp West Nederland opgericht. Wij zijn geen commerciële instelling. Voor onze financiering zijn wij volledig afhankelijk van opbrengsten uit gereden ritten, donaties. giften en legaten.
Onze vrijwilligers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar voor u en het welzijn van uw huisdier en de wilde dieren in de regio. Ook voor de zeezoogdieren langs de Waterweg, Maasvlakte en de kust. Ons werkgebied is Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Midden Delfland en een gedeelte van het Westland.

Het bestuur van Stichting Dierennoodhulp West Nederland is onbezoldigd en bestaat uit:

Voorzitter: John Stout (links)
Penningmeester: Coby van der Vaart (midden)
Secretaris: Kees Zeeman (rechts)

 

 

 

 

DOEL VAN DE STICHTING

Het geven van de eerste noodzakelijke zorg aan dieren, die hulpbehoevend worden aangetroffen in Midden-Delfland, Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland en een gedeelte van het Westland. Voor de zeezoogdieren (zeehonden en bruinvissen) is ons werkgebied de oevers van De Waterweg, de havens binnen het Botlekgebied en de kust bij Hoek van Holland.

Wij doen het ophalen en vervoeren van onbeheerde, gevonden, zieke, gewonde, gebrekkige of overleden dieren. Zowel gehouden dieren, als in het wild levende dieren. Al dan niet in aanwezigheid van de eigenaar, of verzorger, vervoeren wij de dieren naar de gewenste, vereiste of noodzakelijke bestemming. In casu een dierenasiel, een daartoe geëigend opvangcentrum, een dierenarts of soortgelijke bestemming.

Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door gedurende vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week bereikbaar te zijn met tenminste één dierenambulance.

Wij rijden voor elk dier in nood. Daarnaast zijn wij breed inzetbaar. Denk aan het vervoer van huisdieren en diereneigenaren naar de dierenarts of crematorium. Tegen betaling rijdt de dierenambulance in opdracht naar iedere gewenste bestemming in Nederland.

Beleidsplan

Hier kunt u het Beleidsplan 2018 – 2023 downloaden

Hier kunt u het Jaarverslag 2018 downloaden

Heeft u belangstelling voor de Jaarrekening 2017 of het Jaarverslag 2016? Dan kunt u contact met ons opnemen. Vul daarvoor het contactformulier in. Klik daarvoor HIER

Reacties zijn gesloten.