NOTARIËLE SCHENKING, LEGAAT OF NALATENSCHAP

 

Op verschillende manieren kunt u een goed doel steunen. U kunt kiezen uit een:

  • eenmalige gift
  • periodiek notarieel schenken
  • een goededoelinstelling(en) op te nemen in uw testament als erfgenaam of als legataris.

Voor het vastleggen in uw testament dient u een notaris te bezoeken. Zij kunnen u goed adviseren hoe u ook na uw leven goededoelinstellingen kunt steunen.
Geeft u tijdens uw leven doormiddel van schenken of doneren? Dan zijn er fiscale voordelen voor u als schenker te behalen.
Bij nalatenschappen zijn er geen fiscale voordelen voor u als erflater. Wij als  goededoelinstelling hoeven echter geen successierechten te betalen. Dat komt omdat wij een ANBI-instelling zijn.

Alles rondom giften, schenkingen, testamenten, erfgenamen of legatarissen is behoorlijk ingewikkeld? Daarom hebben wij op deze website de meest voorkomende vragen rondom deze materie vermeld. KLIK HIER om antwoord op uw vragen te krijgen.

Wilt u een persoonlijk gesprek? Dan neemt u contact op met een notaris.  Wilt u toch eerst even met iemand vooroverleg? Neem dan contact op met onze secretaris Kees Zeeman, telefoonnummer 06-55103766. Of stuur een email naar info@dierennoodhulpwestnederland.nl.

Mogelijkheden voor nalaten aan Stichting Dierennoodhulp West Nederland.

Weet u precies hoe u het een en ander wilt vastleggen. Dan heeft de notaris een aantal praktische gegevens van Stichting Dierennoodhulp West Nederland nodig. Ze staan hieronder:

  • Statutaire naam: Stichting Dierennoodhulp West Nederland
  • Statutaire vestiging: Maassluis
  • Inschrijving Kamer van Koophandel: KvK 639509828
  • RSINB nr.: 855465827
  • ANBI-verklaring: ja

Weergaven: 0

Reacties zijn gesloten.