PRIVACYBELEID

Stichting Dierennoodhulp West Nederland verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacybeleid informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden. Hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. En overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Stichting Dierennoodhulp West Nederland. Dit Privacybeleid geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting Dierennoodhulp West Nederland gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke

Stichting Dierennoodhulp West Nederland is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en Avg.

Stichting Dierennoodhulp West Nederland vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de Avg stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Dierennoodhulp West Nederland uw persoonsgegevens?

Stichting Dierennoodhulp West Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (vrijwilligers-, donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de vrijwilligers- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Stichting Dierennoodhulp West Nederland verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en het online portal van Stichting Dierennoodhulp West Nederland. Dit gebeurt op basis van toestemming. Of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Dierennoodhulp West Nederland. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Dierennoodhulp West Nederland uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

 Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Dierennoodhulp West Nederland?

Stichting Dierennoodhulp West Nederland verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens. Dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) voor facturering, ophalen of bezorgen van dieren;
 • bankrekeningnummer (IBAN) voor facturering;
 • telefoonnummer voor communicatie over ophalen en bezorgen van dieren;
 • geboortedatum om te bepalen of iemand 16 jaar of ouder is;
 • geslacht bij vrijwilligers voor vrijwilligersregistratie en aanmaak dierenambulance-pas (is legitimatie bij calamiteiten);
 • e-mailadres voor korte en snelle communicatie;
 • pasfoto bij vrijwilligers in verband met aanmaak dierenambulance-pas (is legitimatie bij calamiteiten).

Stichting Dierennoodhulp West Nederland verzamelt (persoons)gegevens direct bij u. Maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting Dierennoodhulp West Nederland ook persoonsgegevens via derden. Voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Stichting Dierennoodhulp West Nederland biedt een nieuwsbrief, waarmee onze donateurs, leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Stichting Dierennoodhulp West Nederland voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting Dierennoodhulp West Nederland gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting Dierennoodhulp West Nederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen. Zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting Dierennoodhulp West Nederland deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacybeleid en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacybeleid genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Dierennoodhulp West Nederland kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Stichting Dierennoodhulp West Nederland verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Stichting Dierennoodhulp West Nederland  bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Dierennoodhulp West Nederland. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Dierennoodhulp West Nederland nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. Zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor Stichting Dierennoodhulp West Nederland maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Stichting Dierennoodhulp West Nederland
Tuinstraat 20
3141 VS Maasluis


U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Dierennoodhulp West Nederland passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
Stichting Dierennoodhulp West Nederland neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Op het basisstation op de Korte Kruisweg 64, 2676 BS Maasdijk  bevinden zich geen privacygevoelige gegevens. Alleen bij de bestuursleden (voorzitter, penningmeester en secretaris) bevinden zich op het eigen woonadres privacygevoelige gegevens. Deze gegevens bevinden zich in een afsluitbare kast. Laptops, desktopcomputers en tablets zijn voorzien van wachtwoorden en virusscan-software. Alle diensttelefoons zijn voorzien` van wachtwoorden. Een cleandeskpolicy wordt aangehouden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s en de meest gebruikte zoekwoorden. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie. Zie verder het hoofdstuk “COOKIES”

Privacybeleid van derden

Op de website van Stichting Dierennoodhulp West Nederland kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Stichting Dierennoodhulp West Nederland behorende, websites. Stichting Dierennoodhulp West Nederland kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. En alle gegevens die u verstrekt aan derden, verstrekt u op uw eigen risico. Stichting Dierennoodhulp West Nederland raadt u aan om het privacybeleid van de websites van derden te raadplegen. Stichting Dierennoodhulp West Nederland adviseert u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen. Of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Kinderen

Stichting Dierennoodhulp West Nederland verzamelt online niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u zich ervan bewust wordt dat een kind Stichting Dierennoodhulp West Nederland heeft voorzien van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de ouders, neemt u contact op met Stichting Dierennoodhulp West Nederland (zie adres boven).
Als Stichting Dierennoodhulp West Nederland zich ervan bewust wordt dat een kind onder de 16 jaar ons heeft voorzien van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de ouders, zal Stichting Dierennoodhulp West Nederland stappen ondernemen om de informatie te verwijderen.

COOKIES

Algemeen

Deze site gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.

VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES

Functionele cookies

Stichting Dierennoodhulp West Nederland maakt onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatst Stichting Dierennoodhulp West Nederland altijd. Deze cookies worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website, wanneer je dat wenst.

Analytische cookies

Naast functionele cookies plaatst Stichting Dierennoodhulp West Nederland ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website.

Analytische cookies stelt Stichting Dierennoodhulp West Nederland in staat om het websitebezoek te meten. Deze gegevens geeft Stichting Dierennoodhulp West Nederland inzicht in hoe vaak de website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn, welke pagina’s het meest bezocht worden en welke zoektermen gebruikt zijn. Hierdoor weet Stichting Dierennoodhulp West Nederland welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken Stichting Dierennoodhulp West Nederland de website kan verbeteren. Stichting Dierennoodhulp West Nederland analyseert en verbetert de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De verzamelde gegevens kan Stichting Dierennoodhulp West Nederland niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • Het bijhouden van het aantal unieke bezoekers op de website
 • Het bijhouden van het aantal bezoeken op de diverse pagina’s van de website
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • De manier waarop je op de website terecht bent gekomen

Voor meer informatie over wat Adobe, Google en Facebook met de verzamelde gegevens doen, verwijst Stichting Dierennoodhulp West Nederland je naar de privacyverklaring van Adobe, Google en Facebook. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Stichting Dierennoodhulp West Nederland verstrekt de door jouw ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres) nooit aan Adobe of Google.

Voor meer informatie over wat Google, Microsoft en Facebook met opgeslagen data doet, verwijst Stichting Dierennoodhulp West Nederland naar de privacyverklaring van Google, Microsoft of Facebook. Deze kunnen regelmatig wijzigen. Stichting Dierennoodhulp West Nederland heeft Google, Microsoft en Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-, Microsoft- of Facebook-diensten.

Wil je cookies van de website niet geplaatst hebben? Dan kun je daarvoor kiezen in de cookiemelding, die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan de website. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en dien je eerst onze cookies te verwijderen.

Je kunt ervoor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan kan een website minder goed werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies uit te schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact op met Stichting Dierennoodhulp West Nederland. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 17 mei 2018

Stichting Dierennoodhulp West Nederland behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacybeleid. Stichting Dierennoodhulp West Nederland raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Reacties zijn gesloten.