NOTARIËLE SCHENKING, LEGAAT OF NALATENSCHAP

Op diverse wijzen kunt u een goed doel steunen. U kunt kiezen uit een:

  • eenmalige gift
  • periodiek notarieel schenken
  • een goededoelinstelling(en) op te nemen in uw testament als erfgenaam of als legataris.

Voor het vastleggen in uw testament dient u een notaris te bezoeken. Zij kunnen u goed adviseren hoe u ook na uw leven goededoelinstellingen kunt steunen. Het verschil tussen tijdens leven geven (schenken/doneren) en nalaten is dat er voor schenken en/of doneren fiscale voordelen zijn te behalen voor de schenker.
Bij nalatenschappen zijn er geen fiscale voordelen voor de erflater, slechts een vrijstelling voor de goededoelinstelling van successierecht. De goeddoelinstelling hoeft dus geen belasting te betalen over erfrechtelijke verkrijgingen.

 

Reacties zijn gesloten.