NIEUWSBRIEF 2017

 

In 2017 hebben weer belangrijke gebeurtenissen de revue gepasseerd. Stichting Dierennoodhulp West Nederland is voortdurend in beweging en heeft haar koers uitgezet voor de eerstkomende jaren. Wij hebben het gevoel dat wij met volle kracht de goede richting zijn ingeslagen. Na onze eerste start hebben wij in korte tijd al voldoende bekendheid in de regio verworven. De instellingen en de bevolking weten ons steeds beter te bereiken. Er is in korte tijd al een goede samenwerking met diverse dierenklinieken, huisdierencrematorium, opvangcentra voor huisdieren, wilde vogels en zeezoogdieren bereikt. In 2017 hebben wij bij elkaar honderden vogels, huisdieren en zeezoogdieren opgevangen en afgeleverd op gespecialiseerde adressen, waar zij de beste behandeling konden krijgen. Bij elk dier streven we er naar om ze binnen een half uur af te leveren bij de opvang. Op deze manier wordt zoveel mogelijk stress voorkomen en kan de behandeling direct ingang gezet worden.              

BESTUUR
In 2017 hebben twee bestuurswijziging plaatsgevonden. Secretaris Frits Adams heeft zijn functie helaas neer moeten leggen, omdat hij na zijn pensioen weer “bijna” volledig aan het werk is gegaan. Daardoor ontbrak het hem aan voldoende tijd om zich volledig in te kunnen zetten voor Dierennoodhulp West Nederland. Door omstandigheden heeft zijn opvolger ook niet de gelegenheid gehad om de taak van secretaris voort te zetten. Gelukkig hebben wij in de maand deember snel een nieuwe secretaris kunnen benaderen, die veel ervaring heeft opgedaan in de wereld van opvang van wilde vogels. Onze nieuwe secretaris Kees Zeeman kent de wereld van de dierenasiels, vogelopvang inheemse vogels en dierenambulances. Dus mooier konden wij het niet treffen. Kees is in december 2017 geïnstalleerd als nieuwe secretaris. Kees is voortvarend te werk gegaan, wat heeft geresulteerd in een volledig nieuwe website die hij heeft gemaakt. De website is www.dierennoodhulpwestnederland.nl. Wij raden iedereen aan om zeer regelmatig deze website te raadplegen. Op de website staat een schat aan informatie en nieuwsberichten waar wij mee bezig zijn, of wat wij weer hebben beleefd. De website wordt voortdurend actueel gehouden. Ook staan op de website onze donoren vermeld, die ons financieel of in natura steunen.

VRIJWILLIGERS
Zonder lokale vestiging en activiteiten  is er minder lokale betrokkenheid, minder vrijwilligers en minder lokale kennis. Uiteindelijk leidt dat tot verlies van maatschappelijk draagvlak en hogere kosten. Dierenvervoer draait op vrijwilligers. Vaak mensen, die hiermee een zinvolle dagbesteding (kunnen) hebben. Deze mensen zijn welkom en actief en ook zeer nuttig voor de samenleving.
Voor de vrijwilligers is het een bewogen jaar geweest. Nieuwe collega’s hebben zich aangemeld. En er zijn vrijwilligers vertrokken. Door ziekte hebben twee collega’s een flinke stap terug moeten doen. Gelukkig is dit goed opgevangen door de rest van de ploeg. Beide vrijwilligers zijn gelukkig weer zodanig hersteld, dat zij in dit nieuwe jaar de draad weer op kunnen pakken. Zij gaan weer voorzichtig meerijden op de ambulances.

SAMENWERKING
In 2017 vielen samenwerkingspartners af en kwamen er nieuwe bij. Met vogelopvang “De Wulp” in Den Haag werken wij nu intensief samen met betrekking tot de opvang van wilde vogels en egels. Op onze locatie in Maasdijk zijn prachtige opvangkooien geïnstalleerd. Hierdoor kunnen wij de dieren tijdelijk opvangen, als wij niet direct terecht kunnen op de diverse asielen. Op deze manier kunnen wij de dieren de nodige rust geven, die zij zo hard nodig hebben als zij in nood zitten. Binnen 24 uur worden deze dieren daarna overgebracht naar de speciale opvang. In 2017 werden 358 vogels opgevangen en 101 dode vogels geruimd.
Ook met de Stichting Zwerfkat werd de samenwerking aangetrokken. Twintig kittens werden grootgebracht bij een gast gezin. Stichting Zwerfkat heeft deze kittens weer kunnen herplatsen. In opdracht van de Stichting Zwerfkat hebben wij vangkooien geplaatst om verwilderde katten te vangen. Deze katten werden geneutraliseerd. Daarna zijn ze weer op de vindplaats uitgezet. Wij zijn ook aanwezig geweest op de open dag van de Stichting Zwerfkat. Tijdens de open dag kwamen wij diverse instellingen tegen en hebben wij natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om te netwerken.

SAMENWERKING MET ANDERE AMBULANCEDIENSTEN
In 2017 is er overleg geweest tussen de diverse ambulancediensten in de directe omgeving. Het is namelijk een feit dat onze werkgebieden elkaar overlappen. Om te voorkomen dat wij elkaar in de wielen rijden (soms letterlijk), zijn er goede afspraken gemaakt. Wij gaan zeer collegiaal met elkaar om en steunen elkaar waar dat nodig is. Deze overleggen zullen ook in 2018 voortgezet worden. Niet alleen om te voorkomen dat we elkaar in de weg zitten, maar ook om goede samenwerking te bereiken en te onderhouden. Want dat komt alleen maar ten goede aan het dier, wat wij helpen in noodsituaties. En daar gaat het tenslotte toch om!

OVERLEG MET GEMEENTEN
Dierenzorg is een zorg van de gemeente en dient zoveel mogelijk binnen de gemeente te worden opgelost. Individuele dieren zijn gebaat bij een fijnmazig netwerk van dierenhulpverlening. Zowel wat betreft de opvang als het vervoer. Alleen zo kunnen dieren snel en met lage kosten efficiënt geholpen worden. Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland is een onderdeel van het fijnmazige netwerk van dierenhulpverlening in de diverse gemeenten.
Lokale dierenambulances zijn van groot belang voor dier én mens. Een lokale of regionale dierenambulance kan per definitie sneller ter plaatse zijn en kent de lokale situatie beter dan een landelijke organisatie.
Goedkoop is duurkoop. De gemeente hoort rekening te houden met een reële vergoeding voor het vervoer van gevonden dieren. Al de gemeente de lokale aanbieder overslaat, dan houdt de lokale aanbieder op te bestaan door een gebrek aan inkomsten. Gemeenten zullen daarna beduidend duurder uit komen, omdat de prijzen dan eenzijdig verhoogd worden.
In 2017 hebben verschillende gesprekken plaats gevonden met diverse gemeenten waarbinnen wij opereren. Ons werkgebied is namelijk Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Midden Delfland, een gedeelte van het Westland, de Waterweg, de Maasvlakte en de stranden van Hoek van Holland en Monster. Een van onze taken is om in deze gemeenten dode dieren van de weg te verwijderen en te zorgen voor destructie. Hierbij gaat het om huisdieren en wilde dieren. Uiteraard proberen wij bij huisdieren altijd eerst de eigenaar te achterhalen. Bij huisdieren is hierbij het chippen van het dier van groot belang.

EGELTJES
Wat betreft de egels is het een vrij rustig jaar geweest. We hebben in 2017 totaal 10 egels naar De Wulp gebracht. Daar kregen zij de eerste hulp, waarna de egels overgebracht werden naar de gespecialiseerde Egelopvang Den Haag. De verwondingen waren veroorzaakt door het verstrikt raken in netten, die tuinliefhebbers over de aardbeien of visvijver spannen om vogels of reigers weg te houden. Helaas waren er ook diverse verkeersslachtoffers. Een egel vlucht namelijk niet. Als hij schrikt, rolt hij zich op. Daardoor wordt een egel vaak overreden.

REDDINGSTEAM ZEEDIEREN
In januari 2017 hebben wij ons aangesloten bij het ReddingsTeam Zeedieren (afgekort RTZ) van het zeehondenfonds van Lenie ’t Hart. Totaal hebben wij 5 levende zeehonden van het strand van Hoek van Holland gehaald. Deze hebben wij naar zeehondenopvang A Seal in Stellendam gebracht. Het ging om totaal 4 volwassen gewone zeehonden met verwondingen of longworm.
Ook werden er in totaal 12 overleden zeezoogdieren van de stranden geruimd. Het ging hier om 6 overleden bruinvissen, die slachtoffer waren geworden van bijvangst. Of door een gevecht met de grijze zeehond. Er waren 6 overleden zeehonden, waarvan de doodsoorzaak onbekend is.
Om dit werk goed te kunnen doen hebben vrijwilligers een cursus gehad, hoe om te gaan met zeezoogdieren en met name met de zeehond. Want we moeten niet vergeten dat zeehonden wilde dieren zijn, die hevig kunnen bijten.

FINANCIËN
Helaas kunnen wij al dit werk niet doen zonder uw financiële steun. U bent als donateur onmisbaar voor ons werk. Daarom willen wij u hartelijk bedanken voor uw steun in 2017. Wij hopen dat wij ook in 2018 weer op u kunnen rekenen.
Bedrijven en instanties die ons sponsoren, plaatsen wij op onze website. Op elke pagina passeren de sponsoren links boven. En er is een aparte pagina SPONSOREN, waar de bedrijven als tegenprestatie duidelijk vermeld worden. Wilt u ons financieel helpen? Klik dan HIER om naar de pagina “HELP ONS FINANCIEEL” te gaan. Heeft uw bedrijf belangstelling om op onze website als donor geplaatst te worden?  Stuur dan een e-mailbericht naar info@dierennoodhulpwestnederland.nl, of vul ons contactformulier in.

CHIPPEN
Het belang van chippen is ook afgelopen jaar weer duidelijk geworden. Hierdoor wordt veel onnodige stress bij het dier voorkomen, omdat wij door de chip het dier weer snel met het baasje kunnen verenigen. Het kost ons zo ook minder werk. Zo werden o.a. naar aanleiding van de chip 53 huisdieren herenigd met hun baasje.
Ook werden huisdieren weer herenigd door de samenwerking met Stichting AMIVEDI. Wij hebben een goede samenwerking met drie regio’s van AMIVEDI (AMIVEDI is een afkorting van AMor est Iustitia VErzorging van DIeren) Het betekent “liefde is gerechtigheid”.
Liefde is gerechtigheid/verzorging van dieren is ook iets wat de Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland hoog in het vaandel heeft staan. Wij kijken altijd naar het welzijn van het dier. Het dier gaat voor. De kosten komen later. Wij komen in actie voor het kleinste diertje.

FEITEN EN CIJFERS
In verhouding met de dierenambulances van Dierenbescherming, zijn het aantal dierenambulances van Dierenlot duidelijk in de meerderheid.
De dierenambulances van Dierenlot zijn onafhankelijk. In totaal zijn drie ambulances door Dierenlot aan ons ter beschikking gesteld. Daar zijn wij Dierenlot heel erg dankbaar voor.

Dierenambulance Aantal organisaties Aantal auto’s Keurmerk?
Onafhankelijk 115 155 104
Dierenbescherming 231 302 83
TOTAAL 138 185 112

1. Van de site DB 12/10/2017
2. Schatting analoog onderzoek :feiten en cijfers gezelschapsdierensector 2015″ van HAS en UVU

3. Telling site dierkeur gecombineerd met sites genoemde DA’s

WIJ STELLEN HET ZEER OP PRIJS ALS
U DEZE NIEUWSBRIEF AAN ANDEREN LAAT LEZEN.
U KUNT ONS GEEN GROTER PLEZIER DOEN DAN
DEZE NIEUWSBRIEF TE VERSPREIDEN. 

Hits: 447

Reacties zijn gesloten.