HET GROTE BELANG VAN LOKALE DIERENAMBULANCES VOOR DIER ÉN MENS

Dierenwelzijn is een zorg van de gemeente en dient zoveel mogelijk binnen de gemeente te worden opgelost. Individuele dieren zijn gebaat bij een fijnmazig netwerk van dierenhulpverlening, zowel wat betreft de opvang, als het vervoer. Alleen op deze manier kunnen dieren snel en efficiënt geholpen worden.

REACTIETIJD BIJ MELDINGEN
Wij als Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland zijn per definitie sneller ter plaatse. Wij opereren in Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Midden Delfland en een gedeelte van het Westland. Wij kennen de lokale situatie beter dan een landelijke organisatie.

DIEREN EN ONNODIG TRANSPORT
Hoe meer er wordt gesleept met een dier, hoe minder goed is dat voor het welzijn van het dier. Ieder vervoer veroorzaakt stress en angst. Het is dus van belang om het vervoer zo kort mogelijk te houden. Een opvang in de buurt geeft bovendien een grotere kans op het terugvinden door het baasje. Wij vervoeren het dier zo kort mogelijk richting een verantwoorde opvang in de regio.

DIEREN EN ADOPTIE
Hoe verder de opvanglocatie, hoe minder de kans dat een potentiële eigenaar en het asieldier met elkaar kennismaken.

DIEREN EN (OP)HOKKEN
Het verzamelen van veel dieren in grootschalige centra zal eerder tot uitbraak van ziektes, verwaarlozing of vereenzaming leiden. Simpelweg omdat de mankracht ontbreekt voor sociale interactie. En doordat de druk op het welzijn groter is door de grotere groepen. Het vermindert herplaatsing, genezing en leidt tot meer euthanasie.

PAPIER IS GEEN PRAKTIJK
Alhoewel het lijkt alsof het op papier is geregeld, zoals 24/7 bereikbaarheid en uitrukken, is dit geen enkele waarborg voor praktische uitvoering ervan. Er zijn bijvoorbeeld dierenambulancediensten, die niet meer komen voor wilde vogeltjes. Die moet u dan zelf maar brengen bij een vogelopvang. Wij kiezen voor het welzijn van elk dier. En kijken niet naar de kosten. U betaalt alleen vervoerskosten voor uw eigen huisdier. Een wild dier halen wij gratis bij u op.

KEURMERKEN ZEGGEN NIET ALLES
Alle vrijwilligers van onze lokale Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland zorgen met hart en ziel voor gevonden dieren. Het welzijn van het dier staat boven alles. Een keurmerk leidt niet tot beter vervoer. Hooguit tot meer bewustwording. Keurmerken mogen niet kleinschalig lokaal vervoer van hulpbehoevende dieren onmogelijk maken. Bovendien is de feitelijke zorg voor dieren meer een sociale vaardigheid dan een wetenschappelijke. Een vrijwillige gift is natuurlijk altijd welkom.

GOEDKOOP IS DUURKOOP
De gemeente hoort rekening te houden met een reële vergoeding voor het vervoer van gevonden dieren. Indien de gemeente de lokale Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland overslaat, dan houdt de Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland op te bestaan door een gebrek aan inkomsten. Dan is er geen keuze meer en geen weg terug, indien later alsnog de prijzen  eenzijdig verhoogd worden.

VRIJWILLIGERS EN DIERENWELZIJN
Zonder lokale vestiging en activiteiten is er minder lokale betrokkenheid, minder vrijwilligers en minder lokale kennis. Uiteindelijk leidt dat tot verlies van maatschappelijk draagvlak en hogere kosten.

PARTICIPATIE BIJ LOKAAL DIERENVERVOER
Dierenvervoer draait om vrijwilligers. Vaak mensen, die hiermee een zinvolle dagbesteding (kunnen) hebben. Deze mensen zijn welkom en actief en ook zeer nuttig voor de samenleving. Een letterlijk grote(re) afstand maakt dat ze afhaken of afvallen.

FEITEN EN CIJFERS

DIERENAMBULANCE Aantal organisatie Aantal auto’s Keurmerk
Onafhankelijk 115 155 104
Dierenbescherming 231 302 83
TOTAAL 138 185 112

1. Van de site DB 12/10/2017.
2. Schatting analoog onderzoek “feiten en cijfers gezelschapsdierensector 2015” van HAS en UVU.
3. Telling site dierkeur gecombineerd met site genoemde DA’s.

DIERENASIEL Aantal Keurmerk
Onafhankelijk 64 1
Dierenbescherming 30 4
TOTAAL 94 5
WILDOPVANG Aantal Keurmerk
Onafhankelijk 53 0
Dierenbescherming 21 0
TOTAAL 55 0

1. Bron jvs DB 1016, blz. 13, 1 egelopvang, 1 vogelopvang

Stichting Dierenlot is een onafhankelijke stichting zonder eigen opvangen en ambulancevervoer. Wel heeft Dierenlot 300 lokale dierenwelzijnsorganisaties als beneficiant en stellen inmiddels ruim 150 hulpvoertuigen ter beschikking.

INDIEN GEWENST KAN DE GEMEENTE CONTACT OPNEMEN MET
ONS LOKET DIERENWELZIJN.
HET LOKET IS BEREIKBAAR ONDER 0183-563912 VOOR
EEN ONAFHANKELIJKE BLIK OP LOKAAL DIERENWELZIJN. 

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.