GIFT ON LINE

Vanaf 1 januari 2008 kun u giften aan goede doelen aftrekken van uw belastbaar inkomen. De instelling moet dan wel door de Belastingdienst aangemerkt zijn als een Algemeen Nut Beogende instelling (afgekort ANBI).
Dierennoodhulp West Nederland is zo’n ANBI-instelling. Dat betekent dat er belastingvoordelen zijn bij erven, schenken en giften. 
U kunt on line betalen. Hierbij kunt u een speciale bevestiging van donatie aanvragen, die u kunt gebruiken bij uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Met deze bevestiging kunt u het bedrag als gift in mindering brengen op uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Een bankafschrift als bewijsstuk is ook voldoende voor de Belastingdienst. Bedrijven kunnen de gift in mindering brengen op de winst! LET OP: U kunt de gift pas aftrekken van de belasting, als u eerst een bepaalde drempel hebt overschreden (niet aftrekbare drempel is 1% van uw totale inkomen).

  1. Scan met uw QR-Scanner op uw mobiele telefoon (kunt u gratis downloaden). Bij veel telefoons kunt u ook gewoon met uw camera scannen.
  2. Scan onderstaande QR-code.
  3. Klik op de link.
  4. Kies uw bank.
  5. Rond de betaling af in uw bankapp.
  6. Lukt dit allemaal niet, klik dan op de QR-code, of op het telefoontje, of op de rode doneerknop.

 

Reacties zijn gesloten.