RED UW KAT!!

Vandaag 26 februari 2018 moesten wij met behulp van de brandweer het eerste ijsslachtoffer uithakken. Een jong katje is in de Insulindestraat in Vlaardingen door het ijs gezakt en onder het ijs terecht gekomen. Als ze door het ijs zakken, kunnen ze niet meer op het ijs komen. Ze raken onderkoeld en verdrinken.
Het wordt de komende week nog kouder! Daar zullen de katjes, die even naar buiten gaan, last van krijgen.
Houd je kat binnen! Zeker ‘s-nachts. Want ze gaan buiten toch de warmte opzoeken. Zoals onder een motorkap van een auto. Of ze gaan ergens schuilen. Zodoende kunnen ze vast vriezen, of door het ijs zakken. Dit kunt u voorkomen door uw kat binnen te houden. Dan zijn ze maar even boos, omdat ze niet naar buiten mogen. Dat is altijd beter, dan onder het ijs terecht komen.

Denk ook aan het konijntje in het buitenhok. Of de vogels in de volière. Bescherm ze tegen de kou.

Let ook op de dieren, die buiten in het wild leven. Ook die hebben hulp nodig. Zie je een kat, die bij je blijft miauwen? Haal hem dan binnen om even op te warmen. Weet u waar zwerfkatten zitten? Dan kun je een kartonnen doos met fleece deken of plaid neerzetten. Bij twijfel kun je ons altijd bellen (06-38456224)

LATEN WE MET Z’N ALLEN OPLETTEN EN IN ACTIE KOMEN!

EVEN WAT VRAAGJES

Wie is bij een ongeval met een dier als eerste ter plaatse?
Wie haalt de uit het nest gevallen vogeltjes op?
Wie brengt u met de grootste zorg naar de dierenarts en weer thuis?
Wie haalt die kat die al een hele dag in de boom zit er uit?
Wie haalt de dode dieren van straat weg?
Wie vangt de zwerf dieren als eerste liefdevol op?
Wie haalt uw overleden dier bij de dierenarts weg?
Wie brengt al die vogeltjes naar de vogelopvang?
Wie brengt met u uw overleden huis dier naar begraafplaats of crematoria?
Wie brengt uw dier naar de destructie?
Wie staat er op braderieën en andere evenementen om extra geld te vragen?
Wie collecteert er in winkelcentra?
Wie wordt er NIET gesubsidieerd?
Wie krijgt de grote monden van burgers als het te lang duurt?
Wie betaald de rekening bij de dierenarts van een zwervend ziek dier?
Wie roept de politie als eerste bij een mishandeling van een dier?
Wie roept de deurwaarder als eerste, als er dieren in een huis achtergelaten zijn bij een in beslag legging?
Wie roept de brandweer er als eerste bij, als er dieren in huis zitten bij een brand?
Wie helpt u met medicijnen geven als het u niet zelf lukt?

Al deze dingen en nog veel meer voert de dierenambulance uit en dit allemaal zonder een cent vergoeding of subsidie van Gemeente of het rijk.

“Waar doen jullie het allemaal nog voor”, hoor ik u denken. Vrijwilligers van de dierenambulance doen alles gratis voor het dier.

Wilt u ons financieel steunen? KLIK DAN HIER!

DIERENLOT

Wie zijn wij van Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland? Wij zijn niet van de afdeling Dierenbescherming, maar van de afdeling DIERENLOT. Kijk naar onderstaand filmpje en andere nieuwsberichten!

ACTIEDAG IN SOESTERBERG

Naast al onze werkzaamheden, ten gunste van het welzijn van het dier in onze regio, moeten wij soms ook actie voeren om voor onze en de belangen van het dier op te komen. Vrijdag 19 januari 2018 was er een congres in het Officierscasino te Soesterberg, waar betrokken ministeries een overleg hadden met vertegenwoordigers van de Dierenbescherming en gemeenten. Stichting Dierenlot en diverse dierenorganisaties, die de beschikking hebben over een dierenambulance van Dierenlot, hadden zich ook voor dit congres opgegeven. Zij wilden hier graag bij zijn, omdat er onderwerpen werden besproken die, met betrekking tot dierenwelzijn, op lokaal niveau van groot belang zijn. Ook Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland had een verzoek ingediend om aan dit congres deel te nemen. Helaas kregen wij schriftelijk medegedeeld dat dat niet de bedoeling was. Ons verzoek werd afgewezen. Alleen ambtenaren van het ministerie, de gemeenten en vertegenwoordigers van Dierenbescherming werden toegelaten.
Een woordvoerder van Dierenlot en de Dierenambulances zei dat dat voelde alsof het ministerie van economische zaken praat met Shell. Alsof de slager zijn eigen vlees keurt.
Dierenlot wordt echter zwaar onderschat. In vergelijking met Dierenbescherming, is bijvoorbeeld het aantal dierenambulances van Dierenlot vele malen groter dan van de Dierenbescherming. Landelijk gezien is de verhouding ongeveer 155 dierenambulances van Dierenlot, tegenover 30 van Dierenbescherming. Het aantal onafhankelijke dierenorganisaties, aangesloten bij Dierenlot, zijn 115 stuks, tegenover 23 aangesloten bij de Dierenbescherming. Gezien deze getallen hadden Dierenlot en ambulancediensten op dit congres aanwezig moeten zijn. Een groot deel van dierenwelzijn is op deze manier uitgeschakeld geweest. Men heeft dus een goede kans laten liggen.
De kleine organisaties, aangesloten bij Dierenlot, zijn regionaal van groot belang. Voorkomen moet worden dat deze organisaties, door de kosten die zij moeten maken, in financiële problemen komen. En daardoor voor de dieren en de bewoners in de regio verloren dreigen te gaan. Over het regionale belang en het voorkomen van geldgebrek wilden wij op dit congres in overleg gaan.
Ondanks dat wij niet welkom waren, zijn toch een aantal actievoerders richting Soesterberg vertrokken. Ook één van onze dierenambulances van Dierennoodhulp West Nederland was aanwezig in Soesterberg. De actievoerders waren er alleen maar aanwezig en wilden gezien worden door de deelnemers. Wij houden niet van harde acties. Enkel door onze aanwezigheid wilden wij laten weten dat wij een heel belangrijke rol vervullen als het om dierenwelzijn gaat. Een rol, die het verdient om gewaardeerd te worden, in plaats van geweerd te worden op het congres.

 

HET GROTE BELANG VAN LOKALE DIERENAMBULANCES VOOR DIER ÉN MENS

Dierenwelzijn is een zorg van de gemeente en dient zoveel mogelijk binnen de gemeente te worden opgelost. Individuele dieren zijn gebaat bij een fijnmazig netwerk van dierenhulpverlening, zowel wat betreft de opvang, als het vervoer. Alleen op deze manier kunnen dieren snel en efficiënt geholpen worden.

REACTIETIJD BIJ MELDINGEN
Wij als Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland zijn per definitie sneller ter plaatse. Wij opereren in Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, Midden Delfland en een gedeelte van het Westland. Wij kennen de lokale situatie beter dan een landelijke organisatie.

DIEREN EN ONNODIG TRANSPORT
Hoe meer er wordt gesleept met een dier, hoe minder goed is dat voor het welzijn van het dier. Ieder vervoer veroorzaakt stress en angst. Het is dus van belang om het vervoer zo kort mogelijk te houden. Een opvang in de buurt geeft bovendien een grotere kans op het terugvinden door het baasje. Wij vervoeren het dier zo kort mogelijk richting een verantwoorde opvang in de regio.

DIEREN EN ADOPTIE
Hoe verder de opvanglocatie, hoe minder de kans dat een potentiële eigenaar en het asieldier met elkaar kennismaken.

DIEREN EN (OP)HOKKEN
Het verzamelen van veel dieren in grootschalige centra zal eerder tot uitbraak van ziektes, verwaarlozing of vereenzaming leiden. Simpelweg omdat de mankracht ontbreekt voor sociale interactie. En doordat de druk op het welzijn groter is door de grotere groepen. Het vermindert herplaatsing, genezing en leidt tot meer euthanasie.

PAPIER IS GEEN PRAKTIJK
Alhoewel het lijkt alsof het op papier is geregeld, zoals 24/7 bereikbaarheid en uitrukken, is dit geen enkele waarborg voor praktische uitvoering ervan. Er zijn bijvoorbeeld dierenambulancediensten, die niet meer komen voor wilde vogeltjes. Die moet u dan zelf maar brengen bij een vogelopvang. Wij kiezen voor het welzijn van elk dier. En kijken niet naar de kosten. U betaalt alleen vervoerskosten voor uw eigen huisdier. Een wild dier halen wij gratis bij u op.

KEURMERKEN ZEGGEN NIET ALLES
Alle vrijwilligers van onze lokale Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland zorgen met hart en ziel voor gevonden dieren. Het welzijn van het dier staat boven alles. Een keurmerk leidt niet tot beter vervoer. Hooguit tot meer bewustwording. Keurmerken mogen niet kleinschalig lokaal vervoer van hulpbehoevende dieren onmogelijk maken. Bovendien is de feitelijke zorg voor dieren meer een sociale vaardigheid dan een wetenschappelijke. Een vrijwillige gift is natuurlijk altijd welkom.

GOEDKOOP IS DUURKOOP
De gemeente hoort rekening te houden met een reële vergoeding voor het vervoer van gevonden dieren. Indien de gemeente de lokale Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland overslaat, dan houdt de Dierenambulance Dierennoodhulp West Nederland op te bestaan door een gebrek aan inkomsten. Dan is er geen keuze meer en geen weg terug, indien later alsnog de prijzen  eenzijdig verhoogd worden.

VRIJWILLIGERS EN DIERENWELZIJN
Zonder lokale vestiging en activiteiten is er minder lokale betrokkenheid, minder vrijwilligers en minder lokale kennis. Uiteindelijk leidt dat tot verlies van maatschappelijk draagvlak en hogere kosten.

PARTICIPATIE BIJ LOKAAL DIERENVERVOER
Dierenvervoer draait om vrijwilligers. Vaak mensen, die hiermee een zinvolle dagbesteding (kunnen) hebben. Deze mensen zijn welkom en actief en ook zeer nuttig voor de samenleving. Een letterlijk grote(re) afstand maakt dat ze afhaken of afvallen.

FEITEN EN CIJFERS

DIERENAMBULANCE Aantal organisatie Aantal auto’s Keurmerk
Onafhankelijk 115 155 104
Dierenbescherming 231 302 83
TOTAAL 138 185 112

1. Van de site DB 12/10/2017.
2. Schatting analoog onderzoek “feiten en cijfers gezelschapsdierensector 2015” van HAS en UVU.
3. Telling site dierkeur gecombineerd met site genoemde DA’s.

DIERENASIEL Aantal Keurmerk
Onafhankelijk 64 1
Dierenbescherming 30 4
TOTAAL 94 5
WILDOPVANG Aantal Keurmerk
Onafhankelijk 53 0
Dierenbescherming 21 0
TOTAAL 55 0

1. Bron jvs DB 1016, blz. 13, 1 egelopvang, 1 vogelopvang

Stichting Dierenlot is een onafhankelijke stichting zonder eigen opvangen en ambulancevervoer. Wel heeft Dierenlot 300 lokale dierenwelzijnsorganisaties als beneficiant en stellen inmiddels ruim 150 hulpvoertuigen ter beschikking.

INDIEN GEWENST KAN DE GEMEENTE CONTACT OPNEMEN MET
ONS LOKET DIERENWELZIJN.
HET LOKET IS BEREIKBAAR ONDER 0183-563912 VOOR
EEN ONAFHANKELIJKE BLIK OP LOKAAL DIERENWELZIJN.